Navicon T&K -hankkeelle tukea

Navicolle kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja pyöräilyn edistämisen T&K-rahoitusta

Pyöräilykuntien verkoston aloitteesta aikaan saatu, kipeästi tarvittava hankehaku päättyi helmikuun lopulla. Kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevaan T&K-rahoitushakuun saatiin yhteensä 22 hakemusta. Rahoitusta sai lopulta 12 hanketta. Hakuraadissa oli edustus Liikennevirastosta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Kunnossa kaiken ikää –ohjelmasta, Pyöräilykuntien verkostosta ja Motivasta.

Navico Oy:n hankehakemus tähtää pyöräilyn taloustiedon lisäämiseen päätöksenteon tueksi paikallisten, konkreettisten esimerkkien avulla. Suurimmassa osassa kaupungeissamme ja kunnissa tehdään päätöksiä yhden hallintokunnan säästötarpeiden näkökulmasta huomioimatta vaikutuksia muiden hallintokuntien aloille. Usein esimerkiksi vaikutukset liikenteeseen, liikkumiseen ja terveyteen jäävät täysin huomioimatta. Valitettavan usein esimerkiksi kouluverkkoa koskevat päätökset lisäävät huomattavasti lasten kuljettamista kouluun, millä on kauaskantoisia vaikutuksia lasten ja nuorten liikkumistottumuksien muodostumiseen ja sitä kautta terveyteen. Nämä asiat eivät näy millään lailla vaihtoehtojen vertailuissa. Samoin kaupunkiseutujemme moottoriteitä parannetaan elinkeinoelämän lippua heilutellen, kun vastaaviin liikennettä sujuvoittaviin tuloksiin voitaisiin päästä neliporrasperiaatteen mukaisilla, kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävillä kevyemmilläkin ratkaisuilla.

Navico Oy:n hankkeen nimi on “Bikenomics” ja hanketta mukana rahoittamassa on myös Rauman, Jyväskylän ja Kauniaisten kaupungit. Hanke käynnistyy huhtikuussa 2015 kaupunkien esimerkkikohteiden valinnalla.

Kaikki rahoitetut hankkeet on listattu alla (hankeehdotuksen nimi, kohdekunnat, hakija, yhteyshenkilö)

Hankeehdotuksen nimi Kohdekunnat/kaupungit Hakija Yhteyshenkilö

  • Bikenomics ‐ Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi, Jyväskylä, Kauniainen ja Rauma, Navico Oy, Timo Perälä
  • Iisalmen työmatkapyöräilyn ja ‐kävelyn edistämisohjelma, Iisalmen kaupunki, Iisalmen kaupunki, Jyrki Könttä
  • Kevyesti kulkien ‐ Riihimaen kaupungin kavelyn ja pyorailyn edistamisen hanke, Riihimäen kaupunki, Riihimäen kaupunki, Sari Pekkala
  • Kusti polkee! Tampereen kaupunki, Måndag, Martti Tulenheimo
  • Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma, Mäntsälän kunta, Mäntsälän kunta, Hannu Seppälä
  • Pyöräilyn esteiden purkaminen sähköavusteisilla ja tavarapyörällä, Kangasalan kunta, Valpastin Oy, Mari Päätalo
  • Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen, Joensuu, Kokkola, Oulu ja Rovaniemi, Ramboll Finland Oy, Tuomo Vesajoki
  • Pyöräilyn vaikutusarvioinnin kehittäminen, Lahden kaupunki, Lahden kaupunki Johanna Palomäki
  • Tutkimus kävelykeskustan laajentamiseksi väliaikaisin järjestelyin, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän kaupunki Timo Vuoriainen
  • Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta, Jyväskylän kaupunki Trafix Oy /JYPS ry Matti Keränen ja Samuli Rinne

 

Comments are closed.