Infra-alan PK-yritysten kehittämiseen jatkoja?

Keväällä 2015 valmistunut Navico Oy:n vetämä EAKR -hanke Infra-alan PK-yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa on saamassa jatkotoimenpiteitä. Navico Oy ja Infra ry. virittelevät muutamaa mielenkiintoista PK-yritysten kehittämisen jatkohanketta. Yksi mahdollisista jatkohankkeista käsittelee kuntien väylä- ja alueinfran kunnossapidon hankintaprosessin ja hankinta-asiakirjojen kehittämistä. Valmistuneessa  PK-yritysten kehittämisen hankkeessa useat yritykset mainitsivat yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi kuntien tekemien kilpailutuksien ja niiden hankinta-asiakirjojen kirjavuuden etenkin kunnossapidon hankintojen osalta.,

Toinen keskustelun kohteena oleva hanke on infra-alan PK-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohje. Infra-alan pienille PK-yrityksille tehdyn selvityksen perusteella on hyvin tyypillistä kaikenlaisen strategisen suunnittelun puute. Tavoitteena on tehdä hyvin pelkistetty ja yksinkertainen LTS-suunnitelman laatimisen ohje, jonka tekemiseen ei kulu paljoa aikaa ja resursseja. Tavoitteena on parantaa PK-yritysten valmiutta suunnitella yritysten tulevaisuutta ja parantaa valmiutta kehittyä vastaamaan yleisiä alan haasteita (mm. sähköinen hankinta, koneohjaus, automaattinen seuranta&raportointi, tuottavuuden parantaminen, projektinjohto, tarjousosaaminen, jne.).

Linkki Tie&Liikenne -lehden artikkeliin Infra-alan PK-yritysten kehittämisestä (sivut 28-29).

Comments are closed.