Kuntien alueurakoita valmistelussa

Kuntien ja kaupunkien katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon alueurakat yleistyvät. Hyvin läpi viety kilpailutusprosessi mahdollistaa kilpailutukselle hyvän tuloksen ja sen läpiviemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Navico Oy on aloittanut Jämsän ja Asikkalan alueurakoiden valmistelun loppusyksystä 2015 ja Orimattilan alueurakan alkuvuodesta 2016 .

Kaikissa kolmessa hankkeessa tarjouspyyntö on tavoitteena saada HILMAan kevättalvella 2015. Alueurakat on suunniteltu käynnistettävän ko. kohteissa 1.10.2016 alkaen. Jämsässä alueurakan valmistelu koskee keskustaajamasta etäällä olevaa kolmea taajama-aluetta (Halli, Länkipohja, Koskenpää). Asikkalassa ja Orimattilassa valmistelussa  olevat alueurakat koskevat laajemmin koko kuntien alueiden kunnossapitoa.

Tehtäväsisällöltään valmistelussa olevat alueurakat ovat laajoja. Jämsässä ja Asikkalassa urakoihin kuuluu katujen, kevyen liikenteen väylien, muiden yleisten alueiden, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapidon tehtäviä. Orimattilan osalta tehtäväsisällön määritys on vielä meneillään. Asikkalassa valmistelutyön yhteydessä laadittiin katuverkon inventointi juuri ennen lumien tuloa joulukuussa  2015.

Navico Oy:stä työhön osallistuvat Timo Perälä, Teemu Perälä, Pekka Tahkola, Eeva Huuhtanen ja Väinö Luttinen.

Comments are closed.