Metsäteiden kunnossapito-ohje

Metsäteiden kunnossapito-ohje valmistunut

Navico Oy on yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa laatinut oppaan metsäteiden kunnossapitoon. Tämä työopas tarjoaa metsäomistajille, tiekunnille ja alan toimijoille tietoa metsätien kunnossapitoon. Oppaassa esitellään kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja. Työoppaalla halutaan kannustaa metsänomistajia, tiekuntia ja alan toimijoita hyvään ja tuottavaan tienpitoon.

Opas on ladattavissa Tapio Oy:n sivuilta. Tässä on suora linkki julkaisuun PDF-muodossa.

Navicosta oppaan tekemiseen ovat osallistuneet Teemu Perälä, Martti Perälä sekä Markku Teppo.

Comments are closed.