Digi-alueurakka valmistelussa

Iin alueurakasta digi-alueurakka

Osana Liikenneviraston digitalisaatiohanketta 2016-2017 Iin hoidon alueurakkaa (2016-2012) valmistellaan digi-alueurakkana. Navico Oy on mukana alueurakan kilpailutusvaiheessa uudistamassa yhdessä Liikenneviraston ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa tarjousvaiheen laadunarviointimekanismeja. Navico Oy on testannut kehittämäänsä itsearviointimenetelmää aiemmin Hollolan  kunnan  alueurakan kilpailutuksessa hyvin kokemuksin. Samaa mallia istutetaan nyt ELY-keskuksen alueurakoiden hankintaprosessiin.

Perimmäisenä ajatuksena laatuarvioinnin mallissa on se, että raskaasta tarjousten arviointivaiheesta päästään läpinäkyvämpään ja resursseja säästävään toimintaan. Mallissa tarjoajat tekevät tarjousvaiheen laatuarvioinnin itse antamalla laatulupauksia urakan suorittamisesta koskien henkilöstöä, organisaatiota, toimintatapaa, oman toiminnnan kehittämistä sekä varsinaista urakan aikaista toimintaa. Tilaajan määrittelee laadun arviointikriteerit siten, että ne ovat todennettavissa ja mitattavissa myös urakan aikana, eli palveluntuottajan antamaa laatulupausta voidaan seurata ja kriteerit toimivat bonuksien ja sakntioiden pohjana.

Navico Oy:ssä kehittämistyössä ovat mukana Teemu ja Timo Perälä sekä Väinö Luttinen.

Katso myös Iin digi-alueurakan esittelykalvot (pdf).

 

Comments are closed.