Navico Oy – kuntien ja kaupunkien teknisten sektorien kehittäjä

Kuntien ja kaupunkien teknisten sektorien kehittämistehtävistä on muodostunut Navico Oy:n merkittävin osaamisalue viime vuosina. Navico Oy on tehnyt jo yli 50 toimeksiantoa eri puolilta Suomea vuodesta 2008 lähtien. Navico Oy:n toimeksiannot ovat käsitelleet monipuolisesti teknisen sektorin kehittämistä. Projektit ovat koskeneet mm. seuraavia aihepiirejä ja kokonaisuuksia:
  • koko teknisen toimialan organisaatioiden kehittämisselvitykset
  • yksittäisten yksiköiden toiminnan kehittämisselvitykset (mm. korjaamot)
  • alueurakkaselvitykset
  • palvelu-, tuotanto- ja hankintastrategiat
  • infraomaisuuden hallinnan kehittämistehtävät (mm. yksityisteiden kehittämisselvitykset)
  • ohjeiden ja asiakirjojen laatiminen
  • alan hankintapalvelutehtävät
  • markkinaselvitykset

Yhteistä kaikille kehittämistehtäville on ollut tarve taata yhdyskuntateknisten palvelujen riittävän korkea laatutaso sekä tehostaa palvelutuotantoa kiristyvässä kuntatalouden tilanteessa. Lähtökohdat kehittämistehtävissä ovatkin monissa kunnissa ja kaupungeissa samankaltaiset: henkilöstö ikääntyy ja eläköityy, kuntatalous kiristyy ja pitkäjänteinen toiminnan suunnitelmallisuus puuttuu.

Voit ladata Navico Oy:n referensseja ja aihealueen palveluja koskevan esitteen (pdf) tästä.