”Paikalliset PK – yritykset eivät halua uudistua, eikä niiden tarvitse”

Näin totesi eräs urakoitsijana toimiva paikallispoliitikko alueurakan tiedotustilaisuudessa. Valitettavasti näkökulma on valitettavan yleinen infra-alan PK – yritysten keskuudessa. Navico Oy on kartoittanut useassa projektissa pienten ja keskisuurten yritysten omia näkemyksiä sekä mahdollisuuksia toimia nykyisillä markkinoilla. Yleisellä tasolla näyttää vahvasti siltä, että laajemmat työkokonaisuudet ovat tulleet jäädäkseen, oli kyse sitten väylien alueurakoista, sosiaali- ja terveyspalveluista tai vaikkapa raakapuukuljetuksista. Tilaaja kutistaa omaa organisaatiotaan ja keskittyy hankintaosaamisen kartuttamiseen. Se miten haluttu palvelu tuotetaan, jää tuottajan päätettäväksi. Kunhan palvelun laatu vastaa tilaajan vaatimuksia. Miten yrittäjät voisivat sitten vastata tähän tarpeeseen?

Missä haluamme olla viiden vuoden päästä?

Kysymys on keskeinen ja kannustaa yrittäjiä istumaan hetkeksi alas miettimään asiaa. Linjaus siitä, millainen toimija haluaa olla jatkossa, tarkoittaa käytännössä liiketoimintasuunnitelman laatimista. Minkälainen toimija olemme jatkossa, ja mitä meidän täytyy tehdä, jotta tavoite saavutetaan? Valitettavasti pienet toimijat ovat kuitenkin jättäytymässä suosiolla tuntityöntekijän tai aliurakoitsijan rooliin. Tämä vaikeuttaa yrityksen kehittämistä. Investointien suunnittelu ja oman tekemisen pitkäjänteinen suunnittelu on tällaisessa tilanteessa hankalaa.

Suomesta löytyy menestystarinoita, jossa paikallinen traktorikuski on kehittänyt firmastaan menestyvän koko Suomessa toimivan yrityksen. Usein paikallisella tasolla tilaajien tavoitteena on mahdollistaa myös paikallisten yritysten osallistuminen palveluiden kilpailutukseen. Tällä on keskeinen merkitys paikalliselle elinkeinoelämälle ja veropalaumalle kuten 31.3. julkaistussa aiemmassa blogissa ”Veropalauma, mitä se on?” todettiin. Menestys luo ympärilleen menestystä.

Kuva 1. Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito vaatii uutta osaamista palveluntuottajilta

Miten PK – yritys voi saada ensimmäisen urakan

Kreikassa Apollonin temppelin etupihalle on kirjoitettu ”tunne itsesi”. Tämä on pätevä vinkki myös tämän päivän PK- yritykselle. Jotta menestyminen mahdollistuu, on tunnettava oma liiketoiminta ja sen rakenne tarkkaan. Mistä meidän kulumme koostuvat, mikä on koneiden käyttöaste ja kuinka työntekijämme jaksavat? Eräs yrittäjä tokaisi seurattuaan naapuritoimijan menestystä ”haluan oppia tuntemaan kulut ja laskemaan tarjoushinnan yhtä tarkkaan kuin hän”.  Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on yrityksen kehittämiselle välttämätöntä. Muita avaimia menestykseen voi listata seuraavasti:

  • kumppanuus ja työyhteenliittymät
  • osaavan projektipäällikön rekrytointi
  • oman kustannusrakenteen tuntemus
  • tarjousosaaminen
  • oman työn automaattinen seuranta, tietojen tarjoaminen tarvittaessa tilaajille
  • laatu- ja ympäristöjärjestelmän hankkiminen
  • laadun hallinta

Alueurakat ovat laajenemaan päin. Katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi mukaan liitetään usein viheralueet, leikkipaikat ja ulkoliikuntapaikat. Kaikkiin osa-alueisiin ei välttämättä ole osaamista. Tämä edellyttää miltei väistämättä yhteistyön muiden PK – yritysten kanssa. Ilman tätä pienempien toimijoiden on hankalaa tarjota isompia kokonaisuuksia menestyksellä. Työyhteenliittymien esteenä saattavat olla epäluulo ja vanhat kaunat. Nämä on syytä unohtaa ja lähestyä asiaa yhteisen menestyksen merkeissä. Kun naapurille menee hyvin, minäkin menestyn.

Kuva 2. Navico Oy:n toteuttamanInfra-alan PK –yritysten kehittäminen” – projektin keskeisiä menestymisideoita