Järvenpään kaupungin kunnossapidon ulkoistaminen, kilpailutuksen avustaminen

Tilaaja: Järvenpään kaupunki, Kaarina Laine
Aika: 08/2017 – 10/2018

Kilpailutuksessa avustaminen oli pidemmän prosessin viimeinen etappi. Navico Oy laati vuonna 2016-2017 varikkopalveluja koskevan selvityksen, jonka jälkeiset askellukset johtivat koko kunnossapitotoiminnan liikkeenluovutukseen ulkopuoliselle toimijalle. Järvenpään kaupungin henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksessa mukana kilpailun voittaneelle urakoitsijalle. Navico ei ollut ensi kertaa pappia kyydissä, vaan aikaisempi kokemus vastaavista prosesseista sekä lukuisat alueurakan kilpailutustehtävät (mm. Raahe, Jämsä, Asikkala, Orimattila, Hollola, Ii) antoivat hyvät lähtökohdat projektin läpi viemiselle. Isojen kokonaisuuksien ulkoistaminen on aina valtava urakka, johon on syytä varata aikaa. Järvenpäässä prosessille oli varattu hyvin aikaa ja resursseja, jolloin kilpailutuksen sekä itse toiminnan aikaiset riskit pienenevät huomattavasti. Taustatyöt aloitettiin Järvenpäässä jo kesällä 2017 ja helmikuussa 2019 julkistettiin kilpailutuksen voittaja Alltime24 Oy, joka aloitti toiminnan 1.5.2019 Järvenpään kunnossapidon toimijana.

Navico Oy:stä kilpailuttamisen avustavissa tehtävissä toimivat Teemu Perälä, Timo Perälä sekä Eeva Huuhtanen.

https://www.munjake.fi/news/219536?more_cards=8