Lumitilaopas – ohjeet parempaan talveen

Tilaaja: Viherympäristöliitto ry., Taavi Forssell
Aika: 09/2022 – 12/2023

Navico Oy valikoitui laatimaan 13 kaupungin rahoittaman ja Viherympäristöliitto ry:n vetämän lumitilaoppaan. Hommaan päästiin käsiksi vähitellen kesälomien 2022 jälkeen. Työtä ohjasi Viherympäristöliiton koordinoima projektiryhmä sekä rahoittajien edustajista koostunut ohjausryhmä. Opas saatiin viimeisteltyä joulukuussa 2023 ja se julkaistaan Viherpäivillä 2024. 

Navico Oy:llä oli oppaan kirjoittamista varten ja vahva tausta useiden pitämiensä lumitilakoulutuksien ja lumitilamitoituksen kehittämishankkeiden kautta. Myös Ympäristöministeriölle tehty kunnossapitolain toimivuusarviointityö oli tuonut paljon aihealueeseen liittyvää tietämystä ja eri näkökulmia oppaan tekemiselle. Lumitilaoppaaseen kuului myös KPL:n toimivuusarviointityön mukaisesti vuorovaikutusta eri osapuolten kanssa. Lumitilaoppaan tiimoilta järjestettiin haastatteluja, webinaareja sekä www-kysely, joiden myötä saadut eväät hyödynnettiin oppaan kirjoitustyössä. 

Lumitilaoppaassa käydään läpi monipuolisesti rakennetun kaupunkiympäristön prosessin eri vaiheita ja käsitellään kussakin vaiheessa talven ja lumitilojen suunnittelun kipupisteitä, kehittämistarpeita, hyviä käytäntöjä ja työkaluja ammattilaisten käyttöön. Oppaanssa käydään läpi niin yleisten alueiden kuin kiinteistöjen pihojenkin suunnittelun ja lumilogistiikan käytännön asioita.

Lumitilaoppaan linkki liitetään tänne oppaan julkaistamisen jälkeen. Navico Oy jatkaa lumitilakoulutuksien järjestämistä ja niistä voit tiedustella suoraan Navico Oy:ltä tai Viherympäristöliitolta. Ensimmäiset Vierympäristöliiton koulutukset järjestetään maaliskuussa 2024. Navico Oy ylläpitää oppaaseen liittyviä mitoituslaskukaavoja omilla verkkosivuillaan.