Nokian kaupungin alueurakkaselvitys

Tilaaja: Nokian kaupunki, Mikko Nieminen
Aika: 05/2019 – 08/2019

Nokian kaupungille tehdyn varikkoselvityksen yhteydessä (09/2018-12/2018) keskusteltiin laajemmin koko teknisen toimialan toimintojen organisoimisesta. Jokaisella kunnalla ja kaupungilla tulisi olla selkeä yli valtuustokausien kestävä strateginen linjaus, miten rakentamisen ja kunnossapidon palveluja tuotetaan itse ja miten niitä ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta.

Tätä aihealuetta käsiteltiin tarkemmin Nokian kaupungin alueurakkaselvityksessä. Työssä käytiin läpi kunnossapidon nykytilannetta, kunnossapidon palveluihin vaikuttavia alan yleisiä kehityssuuntauksia sekä Tampereen kaupunkiseudun markkinatoimijoiden edellytyksiä sekä mielenkiintoa tarjota työurakointia suurempia kokonaisuuksia Nokian kaupungille. Työn lopputuloksena esitettiin toimenpiteet, jotka Nokian kaupungin tulisi tehdä alueurakoinnin mahdollistamiseksi. Kuten Nokialla, myös muiden kuntien ja kaupunkien edellytykset hankkia kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia alueurakkasopimuksia vaativat kokonaistaloudellisesti onnistuakseen yleensä määrätietoista kehittämistyötä. Nopealla aikataululla alueurakointiin ryntääminen ei tuo toivottua lopputulosta.

Nokian alueurakkaselvityksen laatimisesta vastasi Navico Oy:ssä Timo Perälä, joka on toiminut yleisten teiden ja katujen, viheralueiden, liikuntapaikkojen, satamien ja yksityisteiden kunnossapidon kehittämistehtävissä jo kahdenkymmenen vuoden ajan.