Tampereen Infran rajapintaselvitys

Tilaaja: Suomen Tampereen kaupungin konsernipalvelut
Aika:10/2018 – 04/2019

Selvitystä edelsi päätös Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Rajapintaselvitys koski Tampereen kaupungin vastuulla olevien katujen ja yleisten alueiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa sekä näiden toimintojen järjestämistä kaupungin ja perustettavan in-house yhtiön kesken.

Selvitystyön tavoitteisiin kuului selvittää työnjako sekä rajapinnat kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä, ja lisäksi arvioida eri rajapintavaihtoehtojen toimivuutta. Rajapintatarkastelulla tarkoitetaan palvelun järjestämisen tehtäväkokonaisuuden arviointia aina palveluiden tarpeen arvioinnista palvelun tuottamiseen siten, että osoitetaan kunkin tehtävän suorittamisesta vastaava osapuoli hyödyt ja haitat arvioiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Myös viimeaikaiset lain muutokset in-house yhtiön asemasta ja kaupunkikonsernin horisontaaleista hankinnoista toivat omat mausteensa selvitykseen.

Navico Oy:stä työtä johti Timo Perälä projektipäällikkönä Eeva Huuhtasen toimiessa työparina. Työn aikana Navico Oy haastatteli suuren joukon ihmisiä Tampereen kaupungin koko konsernin alaisuudesta. Kuopion ja Turun kaupungin kokemuksia ja ajatuksia selvitettiin myös selvitystyön tavoitteiden näkökulmasta. Selvitystyön yhteydessä laadittiin myös kunnossapidon markkinaselvitys. Navico toimi esittelijänä työn lopputuloksista kaupungin toimielimille, henkilöstölle sekä päättäjille. Sittemmin Tampereen kaupunki on edennyt yhtiöittämisessä siten, että Infra Oy aloittaa toimintansa 1.1.2020.

https://jhl003.jhlyhdistys.fi/ajankohtaista/?x18012219=26411024
http://tampere.cloudnc.fi/download/noname/%7B41ba5f3d-7805-4c34-8002-76df82d4da4e%7D/3224045