Mitä me omistamme?

Hyvää omaisuuden hallintaa on hankalaa kuvitella, mikäli omaisuuden haltijalla on hatara käsitys siitä mitä oikeastaan omistetaan. Olemme usein havainneet tekemiemme alueurakan kilpailutusten yhteydessä kunnilla olevan varsin vaihteleva käsitys esimerkiksi katujen, jalankulu- ja pyöräteiden, viheralueiden jne. määrästä. ”Hyvä kysymys” on ollut toisinaan vastaus kysyttäessä, kuinka monta kilometriä kunnalla on jalankulku- ja pyöräväyliä. Kunnat ovat kuitenkin investoineet kyseiseen omaisuusmassaan valtavat määrät rahaa. Tuntuu, että nämä investoinnit jollain tapaa unohtuvat. Mielekästä olisi siirtää valmistuva uusi väylästö suoraan osaksi kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Kunnossapidossa säästäminen on varsin kallista. Esimerkiksi yhden homekoulun korjauskustannuksilla kunnossapidetään puolen kunnan kiinteistöt koko näiden elinkaaren ajan.