Laatua palveluihin

Usein kuulee seuraavia kommentteja erilaisiin ostoksiin tai hankintoihin liittyen: ”Tässä oli hyvä hinta – laatusuhde” tai ”Hyvää ei saa halvalla”. Samat väittämät sopivat myös kuntien palvelujen hankintaan.

Tilaajan kannalta laadun merkitys on keskeinen. Lisäksi palveluntarjoajilla on halu ja kyky erottua edukseen nimenomaan laadun näkökulmasta. Laadun merkityksen korostaminen hankinnoissa kannustaa palveluntarjoajia kehittämään uusia entistä parempia menetelmiä pärjätäkseen paremmin tulevissa kilpailutuksissa. Hyvä hinta- laatusuhde on kuntien palvelujen hankinnan perusta.

Kilpailutuksen ratkaiseminen pelkän hinnan perusteella on melko selkeää ja helppoa. Laatuun liitetään toisinaan erilaisia epävarmuustekijöitä. Miten laatupisteet voitaisiin oikein antaa ilman, että hävinnyt osapuoli valittaa asiasta markkinaoikeuteen? Osaammeko arvioida laatua tasapuolisesti?  Laadun arviointi koetaan myös usein melko hankalaksi ja työlääksi.

Navico kehittänyt uuden menetelmän

Navico Oy:n kehittämä Laatulupaus – menettely tarjoaa kunnan hankintaosaajille oivallisen työkalun laadun arviointiin erilaisissa kilpailutuksissa. Oleellista menettelyssä on se, että palveluntarjoaja antaa itselleen laatupisteet. Tilaaja laatii laatulupausmittareita, joiden muuttujista palveluntarjoaja valitsee itselleen sopivat vaihtoehdot oman laaduntuottokykynsä ja laaduntuottohalunsa mukaisesti.

Taulukko 1. Laatulupausmittareita ja mittareiden muuttujia, esimerkissä tarjoaja antaa itselleen 4 10 = 16 laatupistettä.

Urakan projektipäällikön kokemus

Pisteet

Tarjoajan merkintä valinnastaan
Kokemus vastaavista tehtävistä vähintään 3 vuotta

2

 

Kokemus vastaavista tehtävistä vähintään 6 vuotta

4

X

Kokemus vastaavista tehtävistä vähintään 10 vuotta

6

 

Onnettomuuspaikalla toteutettavien järjestelyiden aloitus

Pisteet

Tarjoajan merkintä valinnastaan
yli 1 tuntia

0

 
30 min – 1 tunti

5

 
enintään 30 min

10

X

Mitä laatulupausmittareiksi?

Laatulupausmittarit voidaan jakaa kahteen näkökulmaan: menneisyys ja tulevaisuus. Osa mittareista kohdistuu tarjoajan osaamiseen ja esimerkiksi referensseihin. Mitä on tehty tähän saakka? Osa mittareista on mielekästä liittää itse tarjottavaan kokonaisuuteen liittyviksi. Minkälaista laatua aiotaan tuottaa tarjottavassa kokonaisuudessa? Kaikkia mittareita yhdistää vaatimus: mitataan sellaisia asioita, joiden toteutumista voidaan luotettavasti seurata ja raportoida.

Laatulupaus mahdollistaa tarjousten automaattisen läpinäkyvän vertailun sähköistä kilpailutusympäristöä käytettäessä. Mikäli tarjoukset jätetään perinteiseen tapaan paperisena, kahden kuoren menettelystä voidaan luopua. Hinta- ja laatupisteet ja näin ollen myös voittajakandidaatti on selvillä heti tarjousten jättämisen jälkeen. Selonoton yhteydessä voittajakandidaatin tarjousdokumentit käydään tarkasti läpi. Tähän on syytä käyttää riittävästi aikaa. Osalle tarjoajista on tullut yllätyksenä kysymys selonoton yhteydessä ”Voitteko esitellä raportointiympäristönne, jonka avulla aiotte oma-aloitteisesti tuottaa lupaamaanne laatutietoa tilaajalle”. Tuottajan on pystyttävä tuottamaan kaikkien laatulupausten toteumatiedot. Toteutuvatko lupaukset?

Laatulupauksen käyttö on saanut kiitosta niin tilaajien kuin tuottajienkin osalta. Suunnittelun puitesopimuksen kilpailutuksessa tilaajaryhmittymä oli tyytyväinen kun lukuisista laatupisteytyspalavereista voitiin luopua. Eräs alueurakan menettänyt urakoitsija kommentoi seuraavasti ”Hävittiin kisa, mutta tiedetään minkä takia hävittiin”.

Toimialariippumaton

Laatulupausmenetelmää on tähän mennessä käytetty menestyksekkäästi kuudessa (6) kunnossapidon alueurakan sekä yhdessä yhdyskuntatekniikan suunnittelun puitesopimuksen kilpailutuksessa. Menetelmää voidaan soveltaa millä tahansa toimialalle japalvelulle. Sopivat laatulupausmittarit voidaan määritellä palvelulle toimialasta riippumatta. Navico Oy:n kehittämä laatulupausmenettely on erinomainen työkalu kuntien hankintatoimeen, oli kyse sitten talvihoidosta tai vanhuspalvelun hankinnasta. Tilaaja saa haluttua palvelua kestävällä laatutasolla. Tarjoajan näkökulmasta peli on reilua ja palvelun hintataso säilyy terveellä pohjalla. Samalla kannustetaan tarjoajia oman toimintansa kehittämiseen molemminpuolisen menestyksen vallitessa!

Teemu Perälä luovii Navico Oy:n toimintaperiaatteiden mukaisesti sujuvasti teollisuuden, logistiikan, yhdyskuntatekniikan ja niiden hankintaprosessien toimialoilla soveltaen parhaita käytäntöjä kunkin toimialan erikoispiirteet huomioiden. Taustaltaan Teemu on raakapuukuljetusten ohjausjärjestelmien ammattilainen ja pyrkii tuomaan puuteollisuuteen uusia tuulia väylänpidon sopimusmalleista ja käytännöistä tehokkuuden parantamiseksi.