kunnossapitolain toimivuusarviointi julkaistu

Navico Oy valikoitui keväällä 2022 katujen ja eräiden muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain toimivuusarvioinnin laatijaksi.

Lausunnot 31.1.2024 mennessä

Erittäin mielenkiintoinen toimivuusarviointityö koostui monesta eri työvaiheesta. Työsää järjestettiin webinaareja, työpajoja, eri sidosryhmien haastatteluja sekä www-kysely olemassa olevan aineiston ja kirjallisuuden läpikäynnin tueksi. Näiden eri työvaiheiden tiedonkeruun ja Navico Oy:n työryhmän jäsenten asiantuntemuksen lopputulos on luettavissa nyt Ympäristöministeriön julkaisusarjassa 8.12. ilmestyneessä raportissa.

Ympäristöministeriö pyytää nyt kommentteja ja lausuntoja lain toimivuusarviointiin 31.1.2024 mennessä. Kommentteja voit jättää lausuntopalvelu.fi -sivuilla.

Lähes jokaisen arkeen läheisesti vaikuttava laki

Kunnossapitolaki liittyy lähes meidän jokaisen arkeen. Silti se on erittäin huonosti tunnettu ja aliarvostettu laki, myös sen vaikuttavuuden näkökulmasta. Suosittelemme lämpimästi lain toimivuusarvioinnin raporttiin tutustumista jokaiselle, pelkästään jo yleissivistyksen ja oman juridisen aseman ymmärtämisen näkökulmasta. Kaupunkisuunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon piirissä työskenteleville raportin tarkempi tavaaminen on paikallaan.

Lain toimivuusarvioinnissa keskeisiksi kysymyksiksi nousivat mm. kaduilla tehtävien töiden hallintaan liittyvät kysymykset, nykyisen kunnossapitolain esittävät pirstaloituneiden vastuiden uudelleen tarkastelu, tulevan alueidenkäyttölain ja kunnossapitolain parempi yhteensovittaminen, ympärivuotisen esteettömyyden takaaminen aidoille matkaketjuille sekä kunnossapidon parempaan tiedonhallintaan ja suunnitelmallisuuteen liittyvät kehittämistarpeet.

Navico Oy:ssä päävastuu raportin kirjoittamisesta oli Timo Perälällä, joka toimi hankkeen projektipäällikkönä. Mukana Navico Oy:stä työssä olivat myös Eeva Huuhtanen ja Pekka Tahkola. Työtä ohjasi Ympäristöministeriön asettaman ohjausryhmä, jota veti ympäristöneuvos Petteri Katajisto.