Talvipyöräilijäprofiili-kyselyn yhteenvetoraportti valmistunut

 

Winter Cycling Federation ry. yhteistyössä Navico Oy:n ja Sporttest Oy:n kanssa toteutti ko. kyselyn alkuvuonna 2024. Vastauksia saatiin 1700 kpl yhteensä 92 eri kunnasta. Koko maan aineistoa käsittelevä yleinen raportti on nyt ladattavissa tältä sivulta. Paikkakunta- tai aluekohtaisia aineiston analyysejä voi tiedustella Timo Perälältä (timo.perala@wintercycling.org tai timo.perala@navico.fi). .

 

Ympärivuotiset pyöräilijät voivat kokonaisvaltaisesti paremmin ja ovat vähemmän sairaana

 

Talvipyöräilijäprofiili -kysely muodostui kolmesta osasta: Tausta-, pyöräily- ja hyvinvointitietojen kyselyosista. Lisäksi kyselyssä oli talvihoito-osuus, missä vastaajat voivat arvioida paikkakuntansa talvihoidon palvelutasoa ja kehittämisen tarvetta.

Talvipyöräilykyselyyn vastanneet henkilöt ovat taustoiltaa keskimääräistä paremmin koulutettuja ja ansaitsevia henkiöitä. He pyöräilevät keskimäärin noin 3 000 km vuodessa (8,2 km/päivä), mikä on noin 14 kertainen määrä keskivertosuomalaisen (234 km/v) pyöräilymäärään verrattuna. Ympärivuotisten pyöräilijöiden päivittäinen 8,2 km pyöräilymäärä tarkoittaa noin 3,4 tunnin sykettä nostattavaa liikuntaa viikkoa kohden, kansallisen suosituksen ollessa 2,5 tuntia.

Runsas arkiliikunnan määrä näkyy myös vastaajien hyvinvointia koskevien kyselyjen tuloksissa. Mitä säännöllisemmin ja enemmän vastaajat ympärivuotisesti pyöräilivät, sen korkeammat olivat subjektiiviset arviot omasta fyysisestä vireystilasta ja mielialasta. Alhaisempi vuosipyöräilyn määrä ja pyöräilyn toisteisuus näkyi alhaisempana koettuna hyvinvointina. Yli 2,5 tunnin viikottaisen pyöräilymäärän ylittävien henkiöiden sairauspoissaolojen määrä oli 4,8 pvä/hlö/vuosi, mikä on 8,2 päivää vähemmän vuodessa koko maan työllisen työvoiman keskiarvoihin (13 pvä/hlö/vuosi) nähden. Ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistaminen ja sen edistäminen on kansanterveydellisesti ja elinvoimapoliittisesti äärimmäisen kannattavaa toimintaa.

 

Etelä-Suomen rannikkokaupungeilla eniten petrattavaa kunnossapidon palvelutasossa

 

Kyselyssä käytettiin ensimmäisen kerran NPS -indeksiä (Net Promoter Score) talvipyöräilyn palvelutason arvioimisessa perinteisempien talvihoidon tyytyväisyyskysymysten (asteikko 1-5) rinnalla. NPS -indeksin kysymyksenä oli: ”Kuinka todennäköisesti suosittelet talvipyöräilyä paikkakunnallasi ystävillesi tai kollegoillesi”. Tulosten perusteella suurimmalla osalla kunnista on vielä paljon tehtävää talvihoidon palvelutason kehittämisessä, jotta ympärivuotinen arkiaktiivisuus olisi mahdollista useammalle. Erityisesti pehmentyneen polanteen poistoon, sulamisvesien pois johtamiseen ja palvelutason tasalaatuisuuteen oltiin eniten tyytymättömiä joka puolella Suomea. Nämä aihealueet nousivat voimakkaasti esille myös talvihoitoa koskevissa vapaissa palautteissa.

LATAA YLEISRAPORTTI TÄSTÄ!

 

Aineistosta on laadittu oma raporttinsa Helsingin kaupungille. Mikäli olet kiinnostunut paikkakunta-, alue tai kohderyhmäkohtaisista analyyseistä, niin ota yhteyttä Timo Perälään.