Navico Oy kunnossapitolain kimppuun

Ympäristöministeriö käynnisti toukokuussa 2022 selvitystyön kunnossapitolain toimivuuden arvioinnista. Taustalla on vuonna 2020 Helsingin kaupungin tekemä pyyntö lain osittaisesta uudistamisesta, mihin myös Kuntaliitto yhtyi. Lopulta ministeriö päätti osittaisen lain uudistamisen sijaan laatia koko lakia koskevan toimivuustarkastelun, koska laki katujen ja eräiden muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) on jo suhteellisen iäkäs.

Navico Oy:llä on keskeinen rooli tämän toimivuusarvioinnin tekemisessä. Navico voitti kevättalvella 2022 tarjouskilpailun lain toimivuustarkastelun asiantuntijatyöstä ja toimii näin Ympäristöministeriön asettaman ohjausryhmän sihteerinä vastaten pitkälti toimivuustarkastelun käytännön tehtävistä. Navicon asiantuntijat ovat odottaneet työn alkamista innokkaasti, sillä kunnossapitolaki vaikutuksineen on ollut keskeisessä roolissa lähes kaikessa Navico Oy:n tekemisessä.

 

Aloituswebinaarit kuun vaihteessa

Työ alkaa toukokuussa aloituswebinaareilla, jotka pidetään tiistaina 24.5. klo 10:00 ja torstaina 2.6. klo 10:00. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja eivät vaadi ilmoittautumisia. Alla on linkit Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin, josta löytyy webinaarien tarkempi ohjelma sekä tapahtuman linkit.

Webinaari tiistai 24.5. klo 10:00

https://ym.fi/tapahtumat/2022-05-24/kunnossapitolain-toimivuusarviointi-webinaari

Webinaari torstai 2.6. klo 10:00

https://ym.fi/tapahtumat/2022-06-02/webinaari-kunnossapitolain-toimivuusarviointi

 

Tärkeä lakiuudistus

Kunnossapitolaki on lyhykäisyydestään huolimatta jokaisen suomalaisen arkielämään vaikuttava tärkeä kokonaisuus, jonka toimivuuden arvioinnissa ja muutostarpeiden arvioinnissa on syytä kuulla laajalti eri tahoja. Työn koostuu aloituswebinaarien jälkeen haastatteluista, kyselystä sekä työpajoista, joiden pohjalta laaditaan selvitys nykyisen lainsäädännön toimivuudesta sekä mahdollisista muutostarpeista ja jatkoselvitystarpeista.

Työ on käynnistynyt toukokuun 2022 alussa ja se kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Ympäristöministeriössä toimivuustarkastelun työtä johtaa ympäristöneuvos Petteri Katajisto. Ohjausryhmään kuuluu edustajia kuntasektorilta, toimijakentästä, etujärjestöistä sekä valtionhallinnosta. Navico Oy:ssä työryhmää vetää projektipäällikkönä Timo Perälä ja hän toimii myös työn ohjausryhmän sihteerniä..