Kuopion kaupunki kilpailutti osana Smart Savilahti -hanketta selvityksen talvikunnossapidon menetelmistä Savilahden alueelle sovellettaviksi. Tarjous pyydettiin kolmelta yritykseltä ja Navico sai korkeimmat pisteet erityisesti innovatiivisen työohjelmansa siivittämänä. Työ on tarkoitus aloittaa välittömästi viikolla 37 ja sen on määrä olla valmis marraskuussa 2019. Selvityksen tekemiseen osallistuu koko Navicon kööri Timon toimiessa projektipäällikkönä. Muut tarjouskilpailuun osallistuneet yritykset olivat SitoWise ja WSP.