KUNNOSSAPITOAGENTIT VALTAAVAT MAAN!

Navico Oy:n toiminnan perusteisiin kuuluu uusien innovaatioiden kehittäminen, testaaminen ja käytäntöön vieminen. Luova hulluus, sitä riittää! Koska haluamme vaikuttavuutta, toivomme kehittämiemme innovaatioiden yleistyvän ja tarpeen mukaan skaalautuvan nykytermein sanottuna. Meillä on hyvä ja reilu meininki, jotta ympäristöstämme tulisi parempi.

OULU AGENTTITOIMINNAN PIONEERINA

Oulussa kilpailutettiin keväällä 2017 Oulun seudun tärkeimpien jk+pp -väylien talvikunnossapito erillisenä urakkana. Siinä sovellettiin Navico Oy:n vuonna 2015 alueurakoiden kilpailutuksiin kehittämää laatulupausmenetelmää. Idea Oulun seudun erilliseen urakkaan tuli Navico Oy:n Timo Perälältä. Yhdeksi urakan laatulupaukseksi ja urakan bonuksen määräytymisen perusteeksi haluttiin ehdottomasti ottaa käyttäjien kokema palvelun laatu, jota varten Navico Oy sai tehtäväkseen pohtia eri tapoja kerätä asiakastyytyväisyyttä. Selvityksen päätteeksi päätettiin käynnistää talvikaudeksi 2016-2017 asiakastyytyväisyyden selvittäminen tulevan erillisurakan vertailupohjaksi. Navico vastasi asiakastyytyväisyyttä antavan porukan rekrytoimisesta. Samassa rytäkässä päätettiin antaa mukaan lähteville, asiakaspalautetta antaville henkilöille agentin valtuudet – lupa arvostella – pyöriin liimattavien agenttitarrojen myötä. Näin ensimmäiset pyöräilevät kunnossapitoagentit koulutettiin salaiseen tehtäväänsä.

 

AGENTTITOIMINTA LEVIÄÄ!

Oulussa agenttitoiminta vakiintui osaksi erillisurakkaa ja pyöritimme agenttitoimintaa ensimmäiset neljä talvela. Talvikaudesta 2020 – 2021 alkaen agenttitoimintaa on Oulussa pyörittänyt Ramboll. Agenttien arvosanojen keräämisessä ja tulosten tulkinnassa on vielä tavoitteista riippuen kehitettävää, mikä vaatisi jonkin verran lisäresursseja. Etenkin agenttien koulutuksessa sekä arvosanojen kohdentamisessa voisi olla vielä parannettavaa urakoitsijan oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi. Oulun agenttien rekrytoinnissa meritoituneet agenttikouluttajamme saivat talville 2020 – 2021 sekä 2021 – 2022 toimeksiannon agenttitoiminnan konsultoinnista Helsingissä, joten agenttien koulutustoimintamme on laajentunut jo valtakunnalliseksi. Olemme saaneet iloksemme lukea myös agenttitoiminnan käynnistymisestä Lapissa. Sodankylän kunta, Rovaniemen, Tornion ja Kemin kaupungit ovat nimittäin osana Lapin talvipyöräilyn kehittämishankettaan värväämässä agentteja raportoimaan talvikunnossapidon tasosta (katso yksi Lapin agenttien rekryilmoituksista tästä). Kuluvalla talvikaudella ( 2022 – 2023) pyöritämme agenttitoimintaa Tampereella, jossa agentteja on listoilla hurjat 150 kpl.

Olemme erittäin iloisia agenttitoiminnan leviämisestä Helsingistä Sodankylään saakka! Kannattaa kuitenkin silti muistaa, että vaikka agenttitoiminta onkin kovassa nosteessa, ei pelkkä agenttipalaute itsessään välttämättä paranna talvipyöräilyolosuhteita vielä yhtään. Tärkeintä on miettiä tarkkaan, mitä agenttitoiminnalla haluaa saada aikaan sekä kuinka se ja sen tulokset sidotaan itse talvikunnossapitotoimintaan ja sen kehittämiseen. Tässä  über-agenttimme Timo ja Pekka ovat ehdottomasti maailman parhaimmat asiantuntijat.

Mikäli teidän kaupungissanne tai kunnassanne tarvitaan pyöräilyn idearikkaita kehittäjiä tai rautaisia agenttien koulijoita, niin über-agenttimme ovat jo valmiiksi naamioituneet jk+pp -väylille lähellä teitä!