KUNNOSSAPITOAGENTIT VALTAAVAT MAAN!

Navico Oy:n toiminnan perusteisiin kuuluu uusien innovaatioiden kehittäminen, testaaminen ja käytäntöön vieminen. Luova hulluus – ja sitä riittää! Koska haluamme vaikuttavuutta, toivomme kehittämiemme innovaatioiden yleistyvän, eli skaalautuvan nykytermein sanottuna. Hyvä ja reilu meininki siis –  jotta ympäristöstämme tulisi parempi.

OULU AGENTTITOIMINNAN PIONEERINA

Oulussa kilpailutettiin keväällä 2017 Oulun seudun tärkeimpien jk+pp -väylien talvikunnossapito erillisenä urakkana, jossa sovellettiin Navico Oy:n vuonna 2015 alueurakoiden kilpailutuksiin kehittämää laatulupausmenetelmää. Idea Oulun seudun erilliseen urakkaan tuli Navico Oy:n Timo Perälältä, joka tutustui tarkemmin urakkamalliin vuoden 2015 talvipyöräilyn kongressissa tavattuaan Linköpingin kaupungin Per-Erik Hahnin. Yhdeksi urakan laatulupaukseksi ja urakan bonuksen määräytymisen perusteeksi haluttiin ehdottomasti ottaa käyttäjien kokema palvelun laatu, jota varten Navico Oy sai tehtäväkseen pohtia eri tapoja kerätä asiakastyytyväisyyttä. Selvityksen päätteeksi päätettiin käynnistää talvikaudeksi 2016-2017 asiakastyytyväisyyden selvittäminen tulevan erillisurakan vertailupohjaksi. Navico vastasi asiakastyytyväisyyttä antavan porukan rekrytoimisesta. Samassa rytäkässä päätettiin antaa mukaan lähteville, asiakaspalautetta antaville henkilöille agentin valtuudet – lupa arvostella – pyöriin liimattavien agenttitarrojen myötä. Näin ensimmäiset pyöräilevät kunnossapitoagentit koulutettiin salaiseen tehtäväänsä.

 

AGENTTITOIMINTA LEVIÄÄ!

Oulussa agenttitoiminta vakiintui osaksi erillisurakkaa ja agenttien toiminta jatkuukin jo viidettä talvea. Talvikaudelle 2020 – 2021 agenttitoimintaa pyörittämään valittiin paikallinen Ramboll. Agenttien arvosanojen keräämisessä ja tulosten tulkinnassa on vielä paljon kehitettävää, mikä vaatisi jonkin verran lisäresursseja. Saman tyyppisellä ”karvalakkimallilla” on menty alusta lähtien ja etenkin agenttien koulutuksessa sekä arvosanojen kohdentamisessa olisi parannettavaa urakoitsijan oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi. Oulun agenttien rekrytoinnissa meritoituneet agenttikouluttajamme saivat kuluvalle talvelle 2020 – 2021 toimeksiannon agenttitoiminnan konsultoinnista Helsingissä, joten agenttien koulutustoimintamme on laajentunut jo valtakunnalliseksi. Viime viikolla saimme iloksemme lukea myös agenttitoiminnan käynnistymisestä Lapissa. Sodankylän kunta, Rovaniemen, Tornion ja Kemin kaupungit ovat nimittäin osana Lapin talvipyöräilyn kehittämishankettaan värväämässä agentteja raportoimaan talvikunnossapidon tasosta (katso yksi Lapin agenttien rekryilmoituksista tästä).   

Olemme iloisia agenttitoiminnan leviämisestä Helsingistä Sodankylään saakka! Mikäli teidän kaupungissanne tai kunnassanne tarvitaan pyöräilyn idearikkaita kehittäjiä tai rautaisia agenttien koulijoita, niin über-agenttimme Pöx ja Zim ovat jo valmiiksi naamioituneet jk+pp -väylille lähellä teitä!