Veropalauma – mitä se on?

Paikallisessa päätöksenteossa keskustellaan paljon verotulojen karkaamisesta ulkopaikkakunnille palvelujen kilpailuttamisen lisääntymisen myötä. Kuitenkaan palvelujen kilpailuttamisen veropalauman määrästä ei ole ollut esittää ensimmäistäkään tutkittua faktaa....

Kuntien maastoliikuntareitit reilaan!

Ihmisten liikkumattomuus on tikittävä kansanterveysaikapommi. Siitä koituvien vuosittaisten terveydenhuoltokustannusten on arvioitu pelkästään Suomessa olevan jo 3-4 mrd. euron luokkaa. Sen lisäksi, mitä arkiliikunnan edistämisen keinoin voidaan tehdä, tulisi katseita...

Kuntien rakennetun omaisuuden pitkäjänteinen hallinta

Mitä me omistamme? Hyvää omaisuuden hallintaa on hankalaa kuvitella, mikäli omaisuuden haltijalla on hatara käsitys siitä mitä oikeastaan omistetaan. Olemme usein havainneet tekemiemme alueurakan kilpailutusten yhteydessä kunnilla olevan varsin vaihteleva käsitys...

Tilaajaosaaminen keskiöön!

Kunnat ovat suuren muutoksen kourissa. SOTE -uudistuksen vatvominen on oma lukunsa, mutta myös muiden hallintokuntien aloilla käydään läpi suurta muutosta. Tässä blogissa keskitytään tarkemmin kuntien teknisten toimialojen muutoksiin ja niistä aiheutuviin...