Navico Oy sai tehtäväkseen Kuopion kaupungin kunnallistekniikan rakentamista ja kunnossapitoa koskevan selvityksen tekemisen. Työn taustalla on Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 9.10.2019 laatia selvitys, jossa käydään läpi tilaaja-tuottajamallin sekä alueurakoiden onnistumista, alueurakoiden kustannus- ja laatuvertailua, eri urakkamallien vertailua sekä vertailukaupunkien kokemuksia.

Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen määrittelemän sisällön lisäksi selvityksessa on tarkoitus kuopaista laajemmin tulevaisuuden työn jakoa ja rajapintoja rakentamisen ja kunnossapidon toimialalla. Selvityksessa kuullaan laajalti kaupunkikonsernin eri organisaatioiden edustajia sekä markkinatoimijoita. Selvityksessä käydään myös läpi muiden kaupunkien kokemuksia, joista Navico Oy:lla on jo valmiiksi ensikäden tietoa oltuaan mukana useammassa vastaavanlaisessa prosessissa. Selvitystyötä ohjaa Kuopion kaupungin asettama ohjausryhmä. Työ aloitetaan tammikuun 2020 alussa ja sen on määrä valmistua maaliskuun 2020 lopulla.

Navico Oy:ssä työhön osallistuvat Timo Perälä ja Eeva Huuhtanen. Vastaava parivaljakko vastasi hiljattain valmistuneesta Tampereen Infran rajapintaselvityksestä, missä käytiin pitkälti samoja asioita lävitse kaupunkikonsernin ja perustettavan Infra -yhtiön välisestä työnjaosta.

 

Uutisen kuva: Mestar